2017-09-05
78 lat temu wybuchła II Wojna Światowa...
78 lat temu wybuchła II Wojna Światowa... Pierwszy dzień wrzeŚnia w Polsce w 1939r. dał się odczuć każdemu z osobna, te tragiczne wydarzenia spowodowały ciągły strach, obawę o swoje życie i niepewnoŚć o jutrzejszy dzień. Mimo to Polacy dzielnie walczyli nie zważając na swoją trudną sytuacje, ani na chwilę nie pomyŚleli o złożeniu broni, o poddaniu się nieprzyjacielowi. Okrucieństwo wojny nie ominęło Nieszawy. 25 wrzeŚnia 1939r. kilkunastu mieszkańców naszego miasta zostało rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego. W związku z 78 rocznicą upamiętniającą wybuch II wojny Światowej, ku pamięci walczących, poległych i pomordowanych ludzi za ojczyznę w latach 1939—1945, Burmistrz Miasta Nieszawa —Przemysław Jankowski, Sekretarz Miasta Nieszawa—Teresa Zwierzchowska oraz Radny Miasta Nieszawa— Leon Szynkowski, złożyli kwiaty na grobie nieznanego żołnierza, na nieszawskim cmentarzu parafialnym.