_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przeprawa promowa jest OTWARTA.

Rejsy promu odbywają się zgodnie z planem.
Odpływamy z Nieszawy o każdej pełnej godzinie a z drugiego brzegu
15 minut po pełnej godzinie.

ZAPRASZAMY !

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________

newssat.gif

NIESZAWSKIE AKTUALNOŚCI

PODZIĘKOWANIE


Burmistrz Miasta Nieszawa, Przemysław Jankowski, Wójt Gminy Raciążek, Wiesława Słowińska Wójt Gminy Waganiec, Piotr Kosik serdecznie dziękują za wszelką pomoc i wsparcie wszystkim wystawcom
i sponsorom imprezy Festiwal Wisły 2019 - przystanek
w Nieszawie, a szczególnie:
Pani Lidii Zwierzchowskiej - Staroście Powiatu Aleksandrowskiego,
Panu Zdzisławowi  Centkowskiemu,
Panu Marcinowi  Oleśkowskiemu 

1. Informacje z imprezy w Nieszawie-www.festiwalwisly.pl/aktualności
2. Zdjęcia z imprezy także: www.waganiec.pl/galeria oraz www.raciazek.pl/galeria
3. Film ze spotkania w Nieszawie: www.nieszawa.pl

__________________________________________________________________
 

_______________________________________

Projekt "Maluch Odkrywca"

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w partnerstwie z Gminą Miejską Nieszawa w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r. realizuje projekt pt.: „Maluch Odkrywca – upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Nieszawa” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.

Celem głównym projektu jest utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Powiatu Aleksandrowskiego oraz podniesienie kwalifikacji / kompetencji 1 nauczyciela.
Cele szczegółowe: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-5 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprawienie warunków prowadzonych zajęć wychowania przedszkolnego, wzrost dostępności do przedszkoli poprzez otwarcie nowych grup przedszkolnych, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizacje zajęć dodatkowych. Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w drodze doskonalenia zawodowego 1 nauczyciela, w tym w szczególności do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne – zajęcia logopedyczne.
 
Planowane efekty:
1) Liczba utworzonych nowych miejsc wychowania przedszkolnego: 30 miejsc;
2) Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 30 dzieci;
3) Liczba nauczycieli, którzy uzyskają nowe kwalifikacje / kompetencje: 1 osoba;
 
Całkowita wartość projektu wynosi 317 527,43 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 269 898,31 PLN.
 
Pobierz: Regulamin rekrutacyjny
Pobierz: Formularz zgłoszeniowy"

__________________________________________________________________

Kalendarium imprez w Nieszawie
w sierpniu 2019 r.
 

 9 sierpnia - Koncert przy świecach 
12 sierpnia - Festiwal Wisły.
13 - sierpnia V Kujawski Plener malarski. 
15 sierpnia - Koncert na Wodzie.
17 - sierpnia poplenerowa wystawa V Kujawskiego Pleneru malarskiego w klasztorze nieszawskim. 

_________________________

OGŁOSZENIE

Fundacja DAR OZE info informuje o mozliwości uzyskania do 800.000 zł. bezzwrotnego dofinansowania dla rolników na instalacje fotowoltaiczne.

więcej...

_____________________________________

Wyniki wyborów
do Izb Rolniczych,
które odbyły się 28 lipca 2019 r.

_______________________________________________________________

Zwrot podatku akcyzowego
- sierpień 2019.

Klasy PKD
Klauzula RODO - akcyza
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
Zestawienie faktur
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Wzór wniosku

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

167096_img_53.pngOgłoszenie

         Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – wystąpienia suszy rolniczej, istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych strat w uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie wniosku do Wojewody Kujawsko–Pomorskiego o powołanie komisji, która oszacuje szkody  w uprawach przyjętych do szacowania zgodnie
z monitoringiem suszy rolniczej.

Więcej....

Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania

_________________________________________________________________

____________________________________________________________+_

Nagranie z XI Sesji Rady Miejskiej Nieszawa , która odbyła się  5 lipca bieżącego roku.

_______________________________________________________

Pomoc prawna i pomoc psychologiczna

Aktualne harmonogramy bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej w okresie lipiec - grudzień 2019 można znaleźć pod tym linkiem 

__________________________________________________________________

Utworzenie Klubu Młodzieżowego "Ruszamy"

received_650188215496088.jpeg

W dniu 12 czerwca 2019r.  w siedzibie  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Burmistrz Miasta Nieszawa – Przemysław Jankowski wspólnie z Skarbnikiem Gminy Miejskiej Nieszawa – Grażyną Koźmińską podpisali Umowę o dofinansowanie projektu  pod nazwą Utworzenie klubu młodzieżowego „Ruszamy”...

wiecej....

Ruszamy.JPG

________________________________________________________________

 
plakat 500+ zdjecie.JPG
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje,  że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. 
więcej...

__________________________________________________________________

Szanowni Państwo

             Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Miejskiej Nieszawa”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną sytuację naszej gminy.

            Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Miasta Nieszawa do lektury dokumentu.

      Burmistrz Miasta Nieszawa

                   Przemysław Jankowski

__________________________________________________________________

 

wybory do rpiz.JPG

Informacja o wyborach 

Szczegółowe informacje o wyborach w Biuletynie Informacji Publicznej (nabór do OKW, dokumenty do pobrania, uchwały)

 

__________________________________________________________________

DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
(w tym przyjmowanie skarg i wniosków)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nieszawa Paweł Zaręba przyjmuje w każdy piątek, w godzinach od 12:00 do 14:00.

Dyżury radnych Rady Miejskiej pełnione będą  w każdy wtorek, w godzinach od 16 do 17:00

dyżury odbywać się będą w  Biurze Rady Miejskiej
w pokoju nr 5

 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Azbest.jpgOGŁOSZENIE – AZBEST 2019

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu  z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w 2019 roku.
wiecej...

__________________________________________________________________

Informacja o utworzeniu żłobka w Nieszawie.

Burmistrz Miasta Nieszawa podjął się utworzenia żłobka w naszym mieście. Szczegółowe informacje pod tym linkiem

maluch-03.gif_______________________________________________________________

Ogłoszenie


    Gmina Miejska Nieszawa informuje, iż  wnioski o oszacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne  przyjmowane są w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny Koła Łowieckiego:

    -Obwód łowiecki nr 199 Lubanie  WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 255”WIARUS „     ul. Wojska Polskiego 5 87-720 Ciechocinek

    -Obwód łowiecki nr 182 KOŁO ŁOWIECKIE NR 2 „ZDRÓJ” Ciechocinek ul. Norwida 22     87-720 Ciechocinek.

Wzór wniosków  dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nieszawa w zakładce dla rolników.
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

12 lipca 2018 r. w ramach cyklu audycji "Wakacyjny PIKnik" Nasze Miasto odwiedziło Polskie Radio Pik. Fotorelację z tego wydarzenia oraz wywiady z ludźmi związanymi z Nieszawą można posłuchać klikając w zdjęcie.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________

IMPREZY KULTURALNE W CIECHOCINKU

______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Muzeum Stanisława Noakowskiego

______________________________________________________________________________________________

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

______________________________________________________________________________________________

Strona Parafii w Nieszawie

______________________________________________________________________________________________

Rozkład jazdy autobusów

pks-wloc.JPG

Odjazdy z przystanku Nieszawa (Pl. Jagiellończyka)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Wyszukiwarka połączeń/zakup biletów Online e-podróżnik

Mapa Nieszawy z numeracją budynków


Wyświetl większą mapę

_______________________________________________________________________________________________

BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU MOBILNEGO

____________________________________________

____________________________________________

Ważne miejsca

____________________________________________

Chcesz na bieżąco otrzymywać ważne informacje, komunikaty i ostrzeżenia z Twojej okolicy ? Zapisz się do bezpłatnego serwisu SMS.

Jak dołączyć do serwisu ?
O serwisie SISMS

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

_________________________________________________________________

Kasa Urzędu Miasta 

czynna jest:

Poniedziałki, środy, czwartki, piątki – godz. 900 - 1330

Wtorki – 900- 1630